close
تبلیغات در اینترنت
سخنان بزرگان
افتخار
هرچی که بخوای از......مرغ تا.........آدمی زاد
تعداد بازدید : 386
تاريخ : شنبه 17 مهر 1389 | درباره : <-PostCategory->
1. افتضاح | 2. بد | 3. متوسط | 4. خوب | 5. عالی | 6. توپ | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی . ارد بزرگ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اگر شاه به تو مهربان باشد دلیر و گستاخ مشو ، از آنکه طبع شاه چون آتش است و دل شیر از آن می هراسد . بزرگمهر

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی، بکوش که کمال آنچه هستی باشی . دی سلز

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد . مارو اکلینز

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اگر ندانید که به کجا می روید , چگونه توقع دارید به آنجا برسید ؟ باسیل اس.والش

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خشم با دیوانگی آغاز می شود و با پشیمانی پایان می پذیرد . فیثاغورث

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

وقتی هدفمان را از دست می دهیم مجبور هستیم سعی خود را چند برابر کنیم . مارک تواین

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هیچ یک از تمایلات نفس انسانی خطرناکتر از تمایل به تنبلی نیست . اسمایلز

دوستان عبارت از خانواده ای هستند که انسان اعضای آن را به اختیار خود انتخاب کرده است . آلفونس کار

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

استعداد آدمی را می پوشاند و وقتی استعدادش کاهش یافت آنچه هست نمایان می شود . فردریش نیچه

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
نامداری بی نیک نامی ، به پشیزی نمی ارزد . ارد بزرگ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بیش از حد عاقل بودن کار عاقلانه ای نیست . مارون

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شادی زمان و مکان نمی خواهد کافی است دل بخواهد. مارسل پروست

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تن پوشی زیباتر از سرشت و گفتار نیکو سراغ ندارم . ارد بزرگ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دین تحقق پندار است و پهنه پندار . جبران خلیل جبران

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تجربه بهترین درس است هر چند حق التدریس آن گران باشد. کارلایل

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

نشان دوست نیکوآن است که خطای تو بپوشد و تو را پند دهد و رازت را آشکار نکند. پور سینا

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

جوانی ستاره ای است که فقط یکبار در آسمان عمر طلوع می کند . ژوبرت

برچسب : ,
ارسال توسط سلطان طنز